Најава изложбе „Земља – вода – ватра“

У уторак 2. јула са почетком у 20 часова, у Галерији модерне уметности Голубац очекује Вас отварање групне изложбе „Земља – вода – ватра“ аутора Здравка Вучинића, Јевросиме Лукић и Славомирке Ковачевић!

„Удруживање сликара, сличних или различитих поетичких исказа, трају одавно. Махом су се заснивала ради лакшег ступања на ликовну сцену. Остаје податак, да је током историје уметности подударност међу стилским побудама позната. Има доста примера у којима се идејни ставови појединаца приближавају, сустижу и прожимају, феноменолошки се преплићу и допуњују у оквиру властитих промишљања. Тим пре, ако међу њима постоји персонална блискост, која им профилише заједнички именитељ. Добар пример томе чине Јевросима Лукић и Славомирка Ковачевић које деле блиску животну и стваралачку судбину. Оне су готово у исто време ступиле у ликовни живот и наставиле да трају до новијих дана.Њихов заједнички именитељ се темељи, пре свега, на инспиративном пољу које је упућено окружењу у којем делују, тачније, исходиште свом делању налазе у сензацијама из природе: Јевросима је побуђена водом док је Славомирки ближи феномен земље. За разлику од њих, писац овог прилога, Здравко Вучинић је склон примарним ликовним аспектима оличеним брзим, експресивним потезима који се окончавају на равни апстрактног казивања, уздижући се до распламтелих колористичких ефеката. Речју, наслов изложбе симболички указује на тројство афинитета који дефинишу пројекат, три блиске а особене стваралачке појаве“ – речи су Здравка Вучинића.

Видимо се!

*Изложбу можете погледати до 16. јула!