ПОЧЕТНА СТРАНА ГАЛЕРИЈА
X

Питајте библиотекара

Уколико имате неко питање, пошаљите поруку.

Група аутора „Гвоздена капија: збирка причао Голупцу“

Уредник: Јована Дишић; Лектор: Бранка Пражић; Илустратор: Славица Илић; Поговор: Мирослав Максимовић

ГВОЗДЕНА капија: збирка причао Голупцу / уредник Јована Дишић; илустратор Славица Илић. – Голубац : Народна библиотека „Вељко Дугошевић“, 2018 (Пожаревац : Компромис дизајн). – 301 стр. : илустр. ; 21 цм

Тираж 300. – Стр. 3-4: Реч уредника / Јована Дишић. – Библиографије аутора: стр. 289-298 – Стр. 299-301 : Легенда о Голупцу / Мирослав Максимовић.

ISBN 978-86-900373-1-5

821.163.41-32(082.2)

COBISS.SR-ID 270465548

Бојан Љ. Радовановић „Буквар голубачких надимака и неке голубачке приче“

Дизајн и фотографије: Бојан Љ. Радовановић.

/ Бојан Љ. Радовановић ; фотографије Бојан Љ. Радовановић. – Голубац : Б. Љ. Радовановић, 2018 (Београд : Šprint). – 200 стр. : фотогр. ; 21 цм

Тираж 200. – Бојан Радовановић: стр. 195.

а) Народна библиотека „Вељко Дугошевић“ Голубац – Ликовни конкурс

ISBN 978-86-920835-0-1

а) Надимци – Голубац – Лексикони б) Архаизми – Голубац - Лексикони 811.163.41`373.232.1(031)

811.163.41`373.44(031)

821.163.41-36

COBISS.SR-ID 259993612

Славица Илић „Прва колективна изложба“

Прва колективна изложба : Народна библиотека „Вељко Дугошевић“ Голубац, 12.04. – 26.04.2018. године / аутор изложбе Славица Илић. – Голубац : Народна библиотека „Вељко Дугошевић“ , 2018 (Београд: Copy Planet). - 26 стр. : репродукције; 21 цм

Податак о ауторки преузет из колофона. – Тираж 100.

1. Народна библиотека „Вељко Дугошевић“ (Голубац)

а) Народна библиотека „Вељко Дугошевић“ Голубац – Ликовни конкурс

(2018) – Изложбени каталози б) Ликовна уметност – Србија – 21в – Изложбени каталози

ISBN 978-86-900373-0-8

73/76:027.54(497.11)“2018“(083.824)

73/76(497.11)“2018“(083.824)

COBISS.SR-ID 261058316

Драгослав Живковић „Србија која нестаје“

/ Драгослав Живковић. – Голубац : Библиотека „Вељко Дугошевић“, 2017 (Велико Градиште : Биро Пресс). – 50 стр. ;; 24 цм

На насл. стр. назив места издавања: Велико Градиште. – Тираж 30. – Стр. 6-7 : Песникове снохватице кроз животне слагалице / Драгош Павић.

ISBN 978-86-905213-9-5

821.163.41-1

COBISS.SR-ID 230389516

Душан Станковић „Голубац и села кроз векове“

Лектура: Радиша Стокић; Сарадници: Марија Живановић, Јелена Петровић и Игор Станковић; Илустрације: Душан Станковић.

/ Душан Станковић ; илустрације Станковић Душан. – Голубац : Народна библиотека „Вељко Дугошевић“, 2016 (Велико Градиште : Графика ТИМ). – 177 стр. : илустр. ; 25 цм

Тираж 300. – Белешка о аутору: стр 174-175. – Библиографија. стр. 174.

ISBN 978-86-905213-8-8

908(497.11 Голубачки крај)

94(497.11 Голубац)

а) Голубац – Историја б) Голубачки крај

COBISS.SR-ID 224438284

Јован Коцмановић „Приче из тврђаве“

Лектор: Милена Милосављевић; Насловна страна: Бојана Пршендић; Фотографије: Милош Милосављевић и Катарина Живковић.

/ Јован Коцмановић ; фотографиј Милош Милосављевић, Катарина Живковић. – Голубац : Народна библиотека „Вељко Дугошевић“, 2014 (Петровацн Млави:“Стојадиновић“). – 48 стр. : илустр. ; 21 цм

Тираж 300. – Хронолошки преглед најбитнијих догађаја: стр 45-46.

ISBN 978-86-905213-7-1

725.182(497.11)

а) Голубац - Тврђава

COBISS.SR-ID 208850444

Никола Ћирковић „Година змаја“

Дизајн корица и илустрације: Бојана Пршендић.

/ Никола Ћирковић. – Голубац : Народна библиотека „Вељко Дугошевић“, 2013 (Велико Градиште: Графика ТИМ). – 55 стр. ; 20 цм

Тираж 500. – Стр. 3-4 Предговор / Патрик Ковалски.

ISBN 978-86-905213-6-4

821.163.41-1

COBISS.SR-ID 200663564

Драгослав Живковић „Игра моје маште“

Уредник: Драгош Павић; Фотографија на насловној страни: Фото „Сима“.

/ Драгослав Живковић. – Голубац: Библиотека „Вељко Дугошевић“, 2010 (Велико Градиште: Биро Пресс).- 40 стр.; 24 цм

На насл. стр. назив места издавања: Велико Градиште. – Тираж 300. – Стр. 4-6: Реч, две о овој поезији / Драгош Павић.

ISBN 978-86-905213-5-7

821.163.41-1

COBISS.SR-ID 176161036

Биљана Илић Миленковић „Од главе до пете ја сам само дете“

Уредник: Радојка Шукунда; Лектор: Часлав Благојевић; Дизајн: Лана Покрајац; Илустрације: Лана Покрајац.

/ Биљана Илић Миленковић; илустрације Лан Покрајац. – 1.изд. – Голубац: Библиотека „Вељко Дугошевић“, 2008 (Петровац на Млави : Стојадиновић). 66 стр. : илустр, ; 21 цм

Тираж 500. – Стр 3 : Предговор / Радојка Шукунда

ISBN 978-86-905213-4-0

821.163.41-93-1

COBISS.SR-ID 149526284

Милица Јовић „А сан то је...“

Уредник: Милица Јовић; Лектор: Јелена Филиповић; Ликовно-графичко решење: Милица Јовић;

/ аутор Милица Јовић. – Голубац : Народна библиотека „Вељко Дугошевић“, 2008 (Велико Градиште: Графика ТИМ). – 70 стр. : илустр. ; 21 цм

Податак о ауторки преузет из колофона. – Тираж 300. –Белешка о аутору: стр 65.

ISBN 978-86-905213-2-6

821.163.41-1

COBISS.SR-ID 146329356

Гривна Трифуновић „Наше песме, наши снови“

Уредник: Предраг Лазић; Лектори: Часлав Благојевић и Љубинка Блажевић; Ликовно графичко решење: Снежана Рајчић.

/ аутори Гривна Трифуновић ... и др.. – Голубац: Народна библиотека „Вељко Дугошевић“, 2008 (Велико Градиште: Графика ТИМ). – 98 стр. : фотогр.; 21 цм

Слике аутора.- Податак о ауторима преузети из колофона.- Тираж 300. – Белешке о ауторима уз текст.

ISBN 987-86-905213-3-3

821.163.41-1(082.2)

1. Трифуновић, Гривна аутор

COBISS.SR-ID 146543116

Светлана Никшић „Живот као песма“

Рецезент: Вера Момчиловић, Ликовна опрема: Радмила Вујић, Технички уредник: Жика Бранковић, Коректор: Живадинка Томић.

Штампа: ГРО „Димитрије Давидовић“ Смедерево

Тираж: 2000 примерака

Година издавања: 1985. година

Иди на врх